Trwa pierwsza edycja Programu Mentoringowego AGH, kolejna zaplanowana jest na jesień 2024
O programie
Celem programu jest zapewnienie możliwości spotkania absolwentów AGH (w roli Mentorów), chcących podzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem zdobytym na rynku pracy ze studentami (Mentees) rozpoczynającymi karierę lub poszukującymi swojej ścieżki zawodowej. Mentoring opiera się na relacji 1:1 Mentora i Mentee (mistrz-uczeń).
W zależności od potrzeb Mentee, na początku programu każda para mentoringowa indywidualnie ustala cele, które chcą wspólnie osiągnąć. Celem może (ale nie musi) być znalezienie pracy w danej branży.
Program Mentoringowy AGH to wyjątkowa okazja do zbudowania więzi między studentami a absolwentami Uczelni osadzonymi w podobnych branżach.
Program objęty jest superwizją akredytowanych trenerów i mentorów European Mentoring and Coaching Council Marty Skrzydelskiej oraz Jacka Bełdowskiego, którzy zapewniają szkolenia dla Mentorów i Mentees, dodatkowe materiały oraz bieżące wsparcie w prowadzeniu procesu.
styczeń 2024
Inauguracja pierwszej edycji programu
W pierwszej edycji Programu udział bierze 19 Mentorów i Mentorek oraz aż 38 Mentees.
Przez kolejne miesiące pary mentoringowe będą wspólnie pracować nad osiągnięciem indywidualnych celów Mentees - wyborem ścieżki zawodowej, rozwojem kompetencji czy znalezieniem pracy.
Harmonogram programu
1
do 19.11.2023
Nabór Mentorów
2
20.11.2023-24.11.2023
Wybór Mentorów do udziału w programie
Umieszczenie na stronie internetowej programu wizytówek Mentorów, do których studenci mogą zaaplikować
3
27.11.2023-10.12.2023
Nabór Mentees
Mentee mogą wybrać maksymalnie 3 Mentorów, do których chcą przesłać swoją aplikację
4
11.12.2023-22.12.2023
Matching Mentorów i Mentees
Ze wszystkich Mentees, którzy przesłali aplikacje do danego Mentora może on wybrać maksymalnie 3, z którymi chce podjąć współpracę
5
01.2024
Spotkanie inaugurujące program
6
01.2024-05.2024
Sesje mentoringowe
Przynajmniej jedna w miesiącu; terminy, długość oraz formę spotkań Mentor uzgadnia ze swoim/swoimi Mentee
7
12.06.2024
Spotkanie podsumowujące program
przedstawienie przez Mentees efektów pracy z Mentorami
Programy mentoringowe w AGH